Chào mừng bạn đến với diễn đàn Luật Học k33
Hãy đăng ký thành viên để trao đổi với chúng tôi.


Văn bản pháp luật cập nhật ngày 19/10/2009

Go down

Văn bản pháp luật cập nhật ngày 19/10/2009

Bài gửi by Admin on Mon Dec 07, 2009 12:37 pm

CHÍNH PHỦ

- Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá; hiện đại hoá đất nước
- Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ Về việc quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
- Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ Về việc đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao; Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh; Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ Về việc kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Quyết định số 2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước các dự án xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
- Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 01/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
- Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 01/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng
- Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật""
- Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 30/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; Thầy thuốc Ưu tú cấp Nhà nước lần thứ 9
- Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 ""
- Quyết định số 1955/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020""
- Quyết định số 1954/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
- Quyết định số 1948/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc hỗ trợ kinh phí cho thành phố Hải Phòng để khắc phục hậu quả cơn bão số 10
- Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020
- Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
- Quyết định số 136/2009/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy; tỉnh Hà Giang
- Chỉ thị số 2008/CT-TTg ngày 01/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh; bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh dần 2010
- Công văn số 2347/TTg-TCCV ngày 30/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính
- Công văn số 2330/TTg-KTTH ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Ngân hàng Phát triển Việt Nam triển khai khoản vay từ Ngân hàng KB (Cộng hòa Séc)
- Công văn số 2326/TTg-KTN ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của tỉnh Khánh Hòa
- Công văn số 2322/TTg-KTTH ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế; chính sách đối với các Dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng áng tỉnh Hà Tĩnh
- Công văn số 2319/TTg-QHQT ngày 25/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt sử dụng vốn vay ODA Phần Lan cho dự án Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
- Công văn số 2318/TTg-QHQT ngày 25/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt tín dụng ưu đãi của Phần Lan và cơ chế tài chính trong nước đối với dự án Cấp nước Hưng Yên
- Công văn số 2316/TTg-KTN ngày 25/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc chỉ định thầu các dự án cấp bách của tỉnh Hòa Bình

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

- Công văn số 8501/VPCP-KTTH ngày 27/11/2009 của Văn phòng Chính phủ Về việc đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tại Khu kinh tế Vũng áng
- Công văn số 337/TB-VPCP ngày 27/11/2009 của Văn phòng Chính phủ Về kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về dự thảo Chiến lược An sinh xã hội và Đề án Hệ thống chính sách an sinh xã hội đối với dân cư nông thôn giai đoạn 2011 - 2020
- Công văn số 8476/VPCP-KGVX ngày 26/11/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường cán bộ quản lý lao động thuộc Đại sứ quán VN tại UAE và Libya
- Công văn số 8469/VPCP-QHQT ngày 26/11/2009 của Văn phòng Chính phủ Về việc phê duyệt danh mục dự án Phát triển lập pháp quốc gia do Canada tài trợ
- Công văn số 8466/VPCP-QHQT ngày 26/11/2009 của Văn phòng Chính phủ Về danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật do Thụy Sỹ tài trợ
- Công văn số 8416/VPCP-QHQT ngày 25/11/2009 của Văn phòng Chính phủ Về Dự án hỗ trợ kỹ thuật Đào tạo quản lý Việt Nam - Thụy Sỹ do Thụy Sỹ tài trợ
- Công văn số 8646/VPCP-KTTH ngày 03/12/2009 của Văn phòng Chính phủ Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Phiên họp Chính phủ tháng 11/2009

BỘ TÀI CHÍNH

- Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính Về việc quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010
- Thông tư số 217/2009/TT-BTC ngày 17/11/2009 của Bộ Tài chính Về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN - úc - Niu di lân giai đoạn 2010 - 2020
- Quyết định số 2841/QĐ-BTC ngày 16/11/2009 của Bộ Tài chính Về việc đính chính phụ lục số 2 - Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý; sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
- Công văn số 16323/BTC-TCHQ ngày 17/11/2009 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng xuất khẩu

TỔNG CỤC THUẾ

- Công văn số 4879/TCT-CS ngày 26/11/2009 của Tổng cục Thuế Về chính sách thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất
- Công văn số 4878/TCT-CS ngày 26/11/2009 của Tổng cục Thuế Về thuế GTGT
- Công văn số 4877/TCT-CS ngày 26/11/2009 của Tổng cục Thuế Về việc giảm thuế GTGT
- Công văn số 4874/TCT-CS ngày 26/11/2009 của Tổng cục Thuế Về nghĩa vụ thuế liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của HĐHTKD giữa VNPT và KT
- Công văn số 4847/TCT-CS ngày 24/11/2009 của Tổng cục Thuế Về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho DNCX

TỔNG CỤC HẢI QUAN


- Công văn số 7275/TCHQ-GSQL ngày 30/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về thủ tục đối với hàng hóa đưa vào; đưa ra kho ngoại quan
- Công văn số 7267/TCHQ-GSQL ngày 27/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về hàng hóa gửi kho ngoại quan
- Công văn số 7256/TCHQ-KTTT ngày 27/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về việc xử lý nợ thuế
- Công văn số 7241/TCHQ-GSQL ngày 27/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về hàng chuyển cửa khẩu về kho ngoại quan tại ICD
- Công văn số 7240/TCHQ-GSQL ngày 27/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về việc nhập khẩu dầu hỏa
- Công văn số 7231/TCHQ-GSQL ngày 27/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về thủ tục HQ đối với hàng thanh lý của DNCX bán vào nội địa
- Công văn số 7230/TCHQ-KTTT ngày 27/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về thuế nhập khẩu
- Công văn số 7226/TCHQ-KTTT ngày 27/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về việc ân hạn thuế
- Công văn số 7223/TCHQ-KTTT ngày 27/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về việc hoàn thuế do điều chỉnh thuế suất
- Công văn số 7189/TCHQ-KTTT ngày 25/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về việc trả lời văn bản
- Công văn số 7182/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về vướng mắc thực hiện TT 79/2009/TT-BTC
- Công văn số 7181/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về thuế ưu đãi theo Hiệp định ACFTA
- Công văn số 7180/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về vướng mắc C/O
- Công văn số 7174/TCHQ-KTTT ngày 25/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về thuế tiêu thụ đặc biệt
- Công văn số 7173/TCHQ-KTTT ngày 25/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về việc miễn thuế hàng nhập khẩu
- Công văn số 7157/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về thủ tục hải quan
- Công văn số 7156/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về vướng mắc chuyển NPL dư sau thanh khoản HĐGC
- Công văn số 7146/TCHQ-KTTT ngày 25/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về việc miễn thuế vật tư phục vụ công tác đào tạo của chuyên gia
- Công văn số 7144/TCHQ-KTTT ngày 25/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về việc chuyển HS vướng mắc về thủ tục NK sát xi xe ô tô để SX; lắp ráp xe chuyên dùng
- Công văn số 6962/TCHQ-GSQL ngày 17/11/2009 của Tổng cục Hải quan Về việc hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ
- Công văn số 7299/TCHQ-GSQL ngày 01/12/2009 của Tổng cục Hải quan Về việc cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển
- Công văn số 7298/TCHQ-GSQL ngày 01/12/2009 của Tổng cục Hải quan Về thủ tục hải quan đối với lô hàng cổ vật Cù Lao Chàm tái nhập
- Công văn số 7297/TCHQ-GSQL ngày 01/12/2009 của Tổng cục Hải quan Về việc niêm phong phương tiện chuyên chở xăng dầu

BỘ CÔNG THƯƠNG


- Quyết định số 5999/QĐ-BCT ngày 27/11/2009 của Bộ Công thương Về việc chuyển Viện Năng lượng thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công thương
- Quyết định số 5858/QĐ-BCT ngày 19/11/2009 của Bộ Công thương Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03/12/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
- Thông tư số 37/2009/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân; viên chức xây dựng công trình thủy điện Sơn La
- Quyết định số 1645/QĐ-LĐTBXH ngày 02/12/2009 của Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội Về việc phê duyệt kế hoạch Thí điểm thoả ước lao động tập thể ngành năm 2009 - 2010
- Công văn số 4451/LĐTBXH-LĐTL ngày 23/11/2009 của Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội Về việc áp dụng mức lương tối thiểu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


- Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học; cao đẳng; trung cấp chuyên nghiệp; trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

- Quyết định số 1837/QĐ-BKH ngày 30/11/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc thành lập Ban thư ký Chương trình giảm nghèo Việt Nam - Thụy Điển giai đoạn 2 (2009 - 2011)

BỘ NỘI VỤ


- Quyết định số 1606/QĐ-BNV ngày 24/11/2009 của Bộ Nội vụ Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế làm việc ở nước ngoài đối với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
- Công văn số 3868/TB-BNV ngày 26/11/2009 của Bộ Nội vụ Về kết luận Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai; thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07/03/2003 của Chính phủ
- Công văn số 3835/BNV-TCBC ngày 24/11/2009 của Bộ Nội vụ Về việc sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ liên quan đến nội dung quản lý nhà nước của Bộ; ngành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Chỉ thị số 3767/CT-BNN-KL ngày 18/11/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy; chữa cháy rừng

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường
- Thông tư số 24/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc quy định về định mức diện tích xây dựng các trạm khí tượng thủy văn

BỘ XÂY DỰNG


- Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng Về việc hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư
- Quyết định số 1118/QĐ-BXD ngày 30/11/2009 của Bộ Xây dựng Về việc thành lập trung tâm đào tạo ngành nước miền Trung thuộc trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị
- Công văn số 2623/BXD-KTXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng Về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng
- Công văn số 2619/BXD-KTXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng Về việc áp dụng TT số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng
- Công văn số 2615/BXD-VP ngày 30/11/2009 của Bộ Xây dựng Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quí 3 năm 2009
- Công văn số 2604/BXD-KTXD ngày 27/11/2009 của Bộ Xây dựng Về việc hướng dẫn thực hiện định mức chi phí quy hoạch xây dựng
- Công văn số 2599/BXD-KTXD ngày 27/11/2009 của Bộ Xây dựng Về việc thoả thuận áp dụng định mức Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt
- Công văn số 165/BXD-KTXD ngày 27/11/2009 của Bộ Xây dựng Về việc điều chỉnh giá hợp đồng EPC-01 Dự án thuỷ điện Sông Côn 2
- Công văn số 164/BXD-KTXD ngày 27/11/2009 của Bộ Xây dựng Về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

BỘ Y TẾ

- Thông tư số 23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009 của Bộ Y tế Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Công văn số 2555/UBCK-QLPH ngày 13/11/2009 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Về việc đăng ký; lưu ký của công ty đại chúng
- Công văn số 1879/UBCK-QLPH ngày 10/09/2009 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Về việc lộ trình đăng ký; lưu ký cho các công ty đại chúng chưa niêm yết

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

- Công văn số 2209/TB-KBNN ngày 30/11/2009 của Kho bạc Nhà nước Về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2009

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

- Thông tư số 23/2009/TT-NHNN ngày 02/12/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Về việc quy định việc thiết kế mẫu; chế bản và quản lý in; đúc tiền Việt Nam
- Công văn số 9430/NHNN-QLNH ngày 30/11/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Về việc ổn định thị trường ngoại hối

UBND TP HỒ CHÍ MINH

- Công văn số 5694/KH-UBND ngày 02/11/2009 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc triển kham y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

UBND TP HÀ NỘI


- Quyết định số 116/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Về việc ban hành quy định về giá bán nhà ở là nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định số 64/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI


- Quyết định số 20574/QĐ-CT-THNVDT ngày 26/11/2009 của Cục thuế thành phố Hà Nội Về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như : tàu thuyền; ô tô; xe máy; súng săn; súng thể thao
- Công văn số 17124/CT-HTr ngày 05/10/2009 của Cục thuế Thành phố Hà Nội Về chính sách thuế

_________________

Lhk33 hãy chung sức"Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ.
Chí anh hùng click chuột định giang sơn."
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
NHIỆT HUYẾT : 2188
Cảm Ơn ! : 9
Join date : 21/11/2009
Age : 28
Đến từ : Đà Lạt

CASINO
BOYDALAT_90: 10

Xem lý lịch thành viên http://svlhk33.forummotion.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết