Chào mừng bạn đến với diễn đàn Luật Học k33
Hãy đăng ký thành viên để trao đổi với chúng tôi.


ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2010 - 2011

Go down

ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2010 - 2011

Bài gửi by ♥(¯`•▒»¦şǿċķ¦«▒• ´¯)♥ on Tue Mar 08, 2011 8:48 am

STT MASV HỌ VÀ TÊN TÊN LỚP ĐIỂM TB ĐIỂM RL XẾP LOẠI
1 0911085 Dương Lê Ước An LHK33 6.89 2.57 80 Tốt
2 0911086 Trương Thị Lan Anh LHK33 8.31 3.53 83 Tốt
3 0911087 Lê Thị ánh LHK33 6.46 2.40 73 Khá
4 0911088 Nguyễn Thị Thái Bảo LHK33 7.28 2.83 78 Khá
5 0911089 Nguyễn Tiến Bình LHK33 0.00 0.00 56 Trung bình
6 0911090 Nguyễn Thái Cẩm LHK33 5.33 1.33 71 Khá
7 0911091 Trần Thị Châu LHK33 5.50 1.67 71 Khá
8 0910002 Touneh Kiều Chi LHK33 5.26 1.60 71 Khá
9 0911093 Lê Trọng Chinh LHK33 4.82 1.20 71 Khá
10 0911094 Lò Nhật Chuyên LHK33 6.65 2.17 73 Khá
11 0911095 Ngô Văn Công LHK33 6.93 2.57 78 Khá
12 0911097 Nguyễn Thùy Dung LHK33 5.60 1.60 75 Khá
13 0911098 Bùi Văn Dũng LHK33 6.90 2.60 90 Xuất sắc
14 0911099 Lê Thị Kiều Duyên LHK33 6.07 2.17 73 Khá
15 0911100 Bùi Thị Duyến LHK33 6.80 2.60 86 Tốt
16 0911101 Hứa Hải Dương LHK33 5.32 1.67 73 Khá
17 0911102 Nguyễn Thị Thùy Dương LHK33 7.53 3.17 86 Tốt
18 0911103 Đoàn Thị Anh Đào LHK33 5.70 1.67 73 Khá
19 0911104 Nguyễn Thị Thùy Giang LHK33 6.78 2.40 73 Khá
20 0911105 Nguyễn Văn Giang LHK33 6.58 2.47 71 Khá
21 0911106 Đỗ Thị Hồng Hà LHK33 6.06 2.00 73 Khá
22 0911107 Nguyễn Thị Hà LHK33 4.86 1.40 71 Khá
23 0911108 Nguyễn Thị Hà LHK33 3.12 0.60 56 Trung bình
24 0911109 Đỗ Xuân Hải LHK33 4.74 1.20 71 Khá
25 0911110 Nguyễn Lý Hải LHK33 4.83 1.35 71 Khá
26 0911111 Linh Thị Hạnh LHK33 6.12 1.80 71 Khá
27 0911112 Trần Thị Mỹ Hạnh LHK33 6.93 2.50 78 Khá
28 0911113 Lo Thị Hằng LHK33 5.17 1.43 73 Khá
29 0911114 Lương Thị Hằng LHK33 5.67 1.67 73 Khá
30 0911115 Ngô Thị Hằng LHK33 7.23 2.85 78 Khá
31 0911116 Đặng Thị Thu Hiền LHK33 6.41 2.14 81 Tốt
32 0911117 Hoàng Văn Hiền LHK33 3.68 0.65 71 Khá
33 0911118 La Thị Minh Hiền LHK33 7.50 3.17 86 Tốt
34 0911119 Hoàng Đình Hiếu LHK33 5.50 1.80 73 Khá
35 0912310 Nguyễn Duy Hiếu LHK33 6.35 2.43 73 Khá
36 0911120 Nguyễn Thị Hoa LHK33 7.08 2.87 78 Khá
37 0911121 Nguyễn Thị Hoa LHK33 6.54 2.20 71 Khá
38 0911122 Nguyễn Văn Hòa LHK33 4.52 1.00 71 Khá
39 0911123 Hà Thị Hoài LHK33 7.60 3.18 91 Xuất sắc
40 0911124 Nguyễn Thanh Hoàn LHK33 6.45 2.25 83 Tốt
41 0911125 Lê Huy Hoàng LHK33 5.90 1.83 71 Khá
42 0911126 Nguyễn Huy Hoàng LHK33 6.92 2.45 81 Tốt
43 0911127 Nguyễn Thị Hồng LHK33 8.02 3.20 91 Xuất sắc
44 0911128 Phạm Thị Hợp LHK33 6.30 2.20 81 Tốt
45 0911129 Lê Đăng Hùng LHK33 7.10 2.60 78 Khá
46 0911130 Phạm Mạnh Hùng LHK33 4.89 1.57 73 Khá
47 0911131 Hoàng Văn Huy LHK33 5.90 2.20 81 Tốt
48 0911132 Nguyễn Thị Huyền LHK33 7.54 3.20 95 Xuất sắc
49 0911133 Nguyễn Văn Thái Hưng LHK33 3.99 1.05 61 Trung bình khá
50 0911134 Vương Thị Hương LHK33 6.78 2.60 78 Khá
51 0911135 Đồng Thị Hường LHK33 5.84 1.80 71 Khá
52 0911136 Nguyễn Thị Hồng Hường LHK33 5.90 2.29 51 Trung bình
53 0911137 Nguyễn Văn Khánh LHK33 4.44 1.25 73 Khá
54 0911138 Trần Thị Khánh LHK33 7.32 3.00 81 Tốt
55 0911139 Trương Thị Khuyên LHK33 5.32 1.60 73 Khá
56 0911140 Huỳnh Kích LHK33 7.46 3.00 88 Tốt
57 0911141 Hà Văn Kiên LHK33 4.03 0.71 71 Khá
58 0911142 Phan Cao Kỳ LHK33 3.50 0.70 56 Trung bình
59 0911143 Nguyễn Thị Lài LHK33 7.62 3.00 80 Tốt
60 0911144 Vũ Thị Lài LHK33 7.46 2.80 86 Tốt
61 0911145 Nguyễn Thị Lam LHK33 8.18 3.33 91 Xuất sắc
62 0911146 Ngô Thị Lanh LHK33 6.07 2.00 73 Khá
63 0911147 Bùi Văn Lâm LHK33 5.03 1.65 75 Khá
64 0911148 Nguyễn Văn Lâm LHK33 6.74 2.60 90 Xuất sắc
65 0911149 Dương Thị Lệ LHK33 5.58 2.00 81 Tốt
66 0911150 Nguyễn Thị Bích Liên LHK33 6.57 2.30 70 Khá
67 0911151 Tạ Quốc Liễu LHK33 5.27 1.67 73 Khá
68 0911153 Nguyễn Chí Linh LHK33 8.14 3.20 91 Xuất sắc
69 0911154 Nguyễn Thị Phương Linh LHK33 6.92 2.40 81 Tốt
70 0911156 Nguyễn Thị Mai Loan LHK33 7.30 2.80 86 Tốt
71 0911157 Bùi Khắc Long LHK33 6.36 2.24 73 Khá
72 0911158 Chu Văn Long LHK33 3.68 0.80 51 Trung bình
73 0911159 Mai Thanh Long LHK33 7.00 2.60 97 Xuất sắc
74 0911160 Nguyễn Hữu Long LHK33 4.38 1.40 71 Khá
75 0911161 Nguyễn Văn Long LHK33 6.78 2.60 86 Tốt
76 0911162 Lê Thị Luyến LHK33 6.18 2.33 81 Tốt
77 0911163 Nguyễn Thị Luyến LHK33 3.44 1.04 56 Trung bình
78 0911164 Đào Thị Lương LHK33 7.15 2.67 81 Tốt
79 0911165 Nguyễn Thị Lương LHK33 6.14 2.20 81 Tốt
80 0911166 Nguyễn Thị Ly LHK33 7.26 2.80 86 Tốt
81 0911167 Cao Thị Mai LHK33 7.58 3.17 83 Tốt
82 0911168 Nguyễn Thị Mai LHK33 6.60 2.60 86 Tốt
83 0911169 Nguyễn Thu Mai LHK33 7.55 3.00 83 Tốt
84 0911170 Phạm Thị Yến Mai LHK33 3.92 1.17 56 Trung bình
85 0911171 Trần Văn Mạnh LHK33 3.10 0.47 56 Trung bình
86 0911172 Ngô Văn Minh LHK33 2.83 0.50 56 Trung bình
87 0911173 Vũ Anh Minh LHK33 6.39 2.29 73 Khá
88 0911174 Ksor H' Mloan LHK33 5.86 1.80 73 Khá
89 0911175 Sầm Thúy Mùi LHK33 6.62 2.40 73 Khá
90 0911176 Nguyễn Phú Nam LHK33 6.92 2.60 86 Tốt
91 0911178 Phạm Thị Thúy Nga LHK33 6.46 2.20 71 Khá
92 0911179 Nguyễn Thị Thu Ngân LHK33 5.10 1.50 73 Khá
93 0911180 Tạ Quỳnh Ngân LHK33 1.38 0.40 61 Trung bình khá
94 0911181 Đinh Đăng Nghĩa LHK33 5.97 2.17 73 Khá
95 0911182 Huỳnh Thị Nghĩa LHK33 7.38 2.80 78 Khá
96 0911183 Đặng Xuân Ngọc LHK33 6.70 2.20 73 Khá
97 0911184 Đỗ Thị Phương Ngọc LHK33 7.62 3.00 78 Khá
98 0911185 Phạm Thị Ngọc LHK33 7.56 2.80 86 Tốt
99 0911186 Phan Đức Bình Nguyên LHK33 7.32 3.00 78 Khá
100 0911187 Lê Thị Nhung LHK33 4.23 0.83 76 Khá
101 0911188 Nhữ Như Nhung LHK33 4.55 1.00 71 Khá
102 0911189 Nguyễn Tiến Oai LHK33 6.11 2.00 89 Tốt
103 0911190 H' Poh Ông LHK33 5.78 1.83 73 Khá
104 0911191 Đặng Thị Hồng Phúc LHK33 6.18 2.33 73 Khá
105 0911192 Nguyễn Xuân Phúc LHK33 0.00 0.00
106 0911193 Phạm Thị Ngọc Phúc LHK33 5.06 1.60 71 Khá
107 0911194 Nguyễn Duy Phương LHK33 4.83 1.50 73 Khá
108 0911195 Nguyễn Ngọc Phương LHK33 8.18 3.40 95 Xuất sắc
109 0911196 Nguyễn Đức Quân LHK33 6.10 2.00 81 Tốt
110 0911197 Trần Thanh Quân LHK33 5.94 2.00 81 Tốt
111 0911198 Mai Duy Quốc LHK33 4.22 1.00 71 Khá
112 0911199 Nguyễn Quốc LHK33 8.08 3.35 95 Xuất sắc
113 0911200 Trừ Minh Quốc LHK33 6.77 2.50 86 Tốt
114 0911201 Võ Anh Quốc LHK33
115 0911202 Lê Đình Quyện LHK33 6.14 2.00 73 Khá
116 0911203 Ngô Thị Hương Quỳnh LHK33
117 0911204 Nguyễn Văn Sáng LHK33 3.72 0.83 56 Trung bình
118 0911205 Nguyễn Văn Sáng LHK33 5.58 1.67 71 Khá
119 0911206 Đặng Thị Sen LHK33 5.46 1.40 73 Khá
120 0911207 Trần Xuân Sơn LHK33 4.94 1.57 73 Khá
121 0911208 Trần Xuân Sỹ LHK33 6.74 2.40 73 Khá
122 0911209 Đoàn Anh Tài LHK33 6.52 2.40 81 Tốt
123 0911210 Hồ Phương Tâm LHK33 7.82 3.17 90 Xuất sắc
124 0911212 Trần Thị Tâm LHK33 6.28 2.20 81 Tốt
125 0911213 Trần Thị Tâm LHK33 6.60 2.60 86 Tốt
126 0911214 Nguyễn Văn Tấn LHK33 6.43 2.33 71 Khá
127 0911215 Nguyễn Dung Thạch LHK33 6.82 2.60 78 Khá
128 0911216 Nguyễn Trần Thanh LHK33 5.11 1.43 73 Khá
129 0911217 Kiều Thị Thành LHK33 6.61 2.29 73 Khá
130 0911218 Nguyễn Văn Thành LHK33 4.96 1.60 73 Khá
131 0911219 Lê Thị Xuân Thảo LHK33 5.90 2.00 71 Khá
132 0911220 Trần Thị Thanh Thảo LHK33 3.10 0.84 50 Trung bình
133 0911221 Nguyễn Việt Thắng LHK33 3.06 0.20 56 Trung bình
134 0911222 Trần Thị Thanh Thoại LHK33 6.34 2.29 73 Khá
135 0911223 Hồ Thị Thơm LHK33 4.92 1.20 71 Khá
136 0911224 Mai Thị Thu LHK33 7.00 2.67 78 Khá
137 0911225 Nguyễn Thị Thu LHK33 8.30 3.40 91 Xuất sắc
138 0911226 Lê Thị Thuận LHK33 5.56 1.60 76 Khá
139 0911227 Phạm Thị Thùy LHK33 6.52 2.33 73 Khá
140 0911228 Từ Thị Lam Thùy LHK33 3.44 1.29 68 Trung bình khá
141 0911229 Nguyễn Thị Thủy LHK33 6.92 2.50 80 Tốt
142 0911230 Đặng Thị Thúy LHK33 7.00 2.80 78 Khá
143 0911231 Hoàng Thị Phương Thúy LHK33 6.08 2.17 73 Khá
144 0911232 Nguyễn Thị Kim Thúy LHK33 6.73 2.67 78 Khá
145 0911234 Ngô Thương Tín LHK33 8.12 3.40 91 Xuất sắc
146 0911235 Hồ Phương Tình LHK33 7.48 3.20 93 Xuất sắc
147 0911236 Huỳnh Thị Như Tình LHK33 7.74 3.20 83 Tốt
148 0911237 Hoàng Trọng Toại LHK33 0.00 0.00 53 Trung bình
149 0911238 Đinh Thế Toàn LHK33 6.00 2.00 73 Khá
150 0911239 Võ Thị Tới LHK33 4.98 1.40 71 Khá
151 0911240 Đinh Thị Trang LHK33 5.67 2.00 78 Khá
152 0911241 Nguyễn Thị Trang LHK33 6.76 2.40 73 Khá
153 0911242 Nguyễn Thị Thanh Trang LHK33 7.98 3.40 91 Xuất sắc
154 0911243 Nguyễn Thị Bích Trâm LHK33 6.58 2.40 73 Khá
155 0911244 Huỳnh Thị Triều LHK33 7.86 3.00 78 Khá
156 0911245 Nguyễn Bá Triều LHK33 7.00 2.80 86 Tốt
157 0911247 Mai Trường Trinh LHK33 7.88 3.40 83 Tốt
158 0911248 Nguyễn Thị Kiều Trinh LHK33 4.76 1.60 73 Khá
159 0911249 Nguyễn Văn Trọng LHK33 4.43 1.14 71 Khá
160 0911250 Trần Bình Trọng LHK33
161 0911251 Nguyễn Thị Trúc LHK33 7.74 3.18 80 Tốt
162 0911252 Trần Quang Trung LHK33 5.65 1.94 74 Khá
163 0911253 Trương Thị Cẩm Tú LHK33 7.53 3.17 78 Khá
164 0911254 Đặng Quang Tuấn LHK33 0.00 0.00 56 Trung bình
165 0911255 Lê Quang Tuấn LHK33 4.97 1.67 83 Tốt
166 0911256 Nguyễn Đức Tuấn LHK33 5.95 2.00 73 Khá
167 0911257 Trần Văn Tuấn LHK33 7.68 3.20 83 Tốt
168 0911258 Nguyễn Thị Kim Tuyến LHK33 8.80 3.80 96 Xuất sắc
169 0911259 Phạm Thanh Tứ LHK33 3.86 0.60 56 Trung bình
170 0911260 K' Tưởng LHK33 5.14 1.40 73 Khá
171 0911261 Nguyễn Thị Vân LHK33 7.30 2.83 86 Tốt
172 0911263 Trịnh Thị Khánh Vân LHK33 6.83 2.67 80 Tốt
173 0911264 Trịnh Thị Thanh Vân LHK33 6.55 2.33 71 Khá
174 0911265 Lê Nguyễn Tường Vi LHK33 4.22 1.20 71 Khá
175 0911266 Đỗ Văn Viên LHK33 6.80 2.20 73 Khá
176 0911267 Hoàng Văn Vọng LHK33 6.78 2.40 73 Khá
177 0911268 Đặng Thị Vui LHK33 6.82 2.33 81 Tốt
178 0911269 Phan Văn Vui LHK33 5.98 1.80 73 Khá
179 0911270 Nguyễn Ngọc Vương LHK33 6.64 2.60 86 Tốt
180 0911271 Trần Thanh Xuân LHK33 5.90 2.17 73 Khá
181 0911272 Nguyễn Văn Xuyên LHK33 4.90 1.17 71 Khá
182 0911273 Phùng Văn Xuyên LHK33 2.60 0.17 56 Trung bình
183 0911274 Lê Thị Hải Yến LHK33 3.98 1.00 61 Trung bình khá
184 0911275 Phan Thị Hồng Yến LHK33 7.70 3.20 83 Tốt
185 0911276 Thái Thị Yến LHK33 6.42 2.40 81 Tốt
186 0911277 Thi Thị Hoàng Yến LHK33 7.52 3.20 83 Tốt
187 0911278 Trần Thị Bảo Yến LHK33 6.23 2.27 92 Xuất sắc

_________________

Lhk33 hãy chung sức


____##########*________________________ __*##############______________________ __################_____________________ _##################_________**##*______ __##################_____*##########___ __##################___*#############__ ___#################*_###############*_ ____#################################*_ ______###############################__ _______#############################=__ ________=##########################____ __________########################_____ ___________*####################=______ ____________*##################________ _____________*###############__________ _______________#############___________ ________________##########_____________ ________________=#######*______________ _________________######________________ __________________####_________________ __________________###__________________ __________________##___________________ __________________#____________________
♥(¯`•▒»¦şǿċķ¦«▒• ´¯)♥
♥(¯`•▒»¦şǿċķ¦«▒• ´¯)♥
Admin

Tổng số bài gửi : 209
NHIỆT HUYẾT : 357
Cảm Ơn ! : 8
Join date : 15/02/2010
Age : 30
Đến từ : Đà Lạt

CASINO
BOYDALAT_90: 0

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2010 - 2011

Bài gửi by maiyeumotnguoi_0907 on Sun May 29, 2011 12:52 pm

sao the nay nhi?
nhung nguoi hoc trung binh nhung hoat dong phong trao tot sao lai bi nhu the chu?
ua ma sao nam nay khong ai len tieng manh me nhu moi nam nua vay?
cau tra loi la hoc tap quyet dinh ren luyen .
chac chan chang ai them hoạt dong phong trao lam j cho met , hoc la ok
phong trao mac ke dung ko?
cu nhu vay phong trao lhk33 noi rieng va khoa luat nhu the nao day
su that da phoi bay
nam nay chang ai them hoat dong ca

tham chi khong co den mot phong trao
can xem xet lai

maiyeumotnguoi_0907
Hạ sĩ
Hạ sĩ

Tổng số bài gửi : 28
NHIỆT HUYẾT : 78
Cảm Ơn ! : 0
Join date : 03/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2010 - 2011

Bài gửi by Khách vi on Tue Jun 07, 2011 1:26 pm

co may can xem xet lai thi dung hon, nhin cai mat may de bi dap lam roi, lieu hon nghe may. @

Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2010 - 2011

Bài gửi by ♥(¯`•▒»¦şǿċķ¦«▒• ´¯)♥ on Tue Jun 14, 2011 7:56 pm

sao the nay nhi?
nhung nguoi hoc trung binh nhung hoat dong phong trao tot sao lai bi nhu the chu?
ua ma sao nam nay khong ai len tieng manh me nhu moi nam nua vay?
cau tra loi la hoc tap quyet dinh ren luyen .
chac chan chang ai them hoạt dong phong trao lam j cho met , hoc la ok
phong trao mac ke dung ko?
cu nhu vay phong trao lhk33 noi rieng va khoa luat nhu the nao day
su that da phoi bay
nam nay chang ai them hoat dong ca

tham chi khong co den mot phong trao
can xem xet lai

Đề nghị bạn xem lại tư cách cá nhân trước khi nói về người khác. Theo ý kiến của nhiều người thì đánh giá hạnh kiểm như thế này có nhiều điều phải nói. Lớp trưởng cũng nhận lỗi này. Không thể làm hài lòng tất cả mọi người trong lớp là chuyện dễ hiểu. Có sai xót mà biết sửa là được rồi. Có cần phải đòi hỏi chuyện gây mất lòng nhau trong lớp hay không? Vì vậy bạn nên xem lại thái độ cuả mình.

_________________

Lhk33 hãy chung sức


____##########*________________________ __*##############______________________ __################_____________________ _##################_________**##*______ __##################_____*##########___ __##################___*#############__ ___#################*_###############*_ ____#################################*_ ______###############################__ _______#############################=__ ________=##########################____ __________########################_____ ___________*####################=______ ____________*##################________ _____________*###############__________ _______________#############___________ ________________##########_____________ ________________=#######*______________ _________________######________________ __________________####_________________ __________________###__________________ __________________##___________________ __________________#____________________
♥(¯`•▒»¦şǿċķ¦«▒• ´¯)♥
♥(¯`•▒»¦şǿċķ¦«▒• ´¯)♥
Admin

Tổng số bài gửi : 209
NHIỆT HUYẾT : 357
Cảm Ơn ! : 8
Join date : 15/02/2010
Age : 30
Đến từ : Đà Lạt

CASINO
BOYDALAT_90: 0

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2010 - 2011

Bài gửi by maiyeumotnguoi_0907 on Sun Jul 17, 2011 10:27 am

nhận lỗi hay không mình khong quan tam vì điều mình quan tâm không phải là vấn đề là dổi lỗi gì ở đây hết, vì vậy mình cũng chẳng phê bình ai cả lại càng không có ý đồ gay mất đoàn kết gì trong lớp. nếu có ý đồ đó thì ngay từ đầu tôi đã chẳng côi lớp là gì cả. tôi thấy ban cán sự năm nay làm ăn nhàn hạ hơn nhiều, có lẽ bạn sẽ cho tôilaf chẳng có khả năng gì nên mới vậy. tôi sẽ không gạt bỏ ý nghĩ đó của bạn đâu.nhưng cái gì cũng có gốc rễ của nó. với lớp mình thì mình chỉ có khái niệm cố gắng làm những gì thuộc thẩm quyền. biết người biết ta thì kết quả học tập lại càng tốt hơn, về phần cá nhân tôi, môix người muốn lo dc cho người khác thì phải lo cho mình được trước đã, vì vậy tôi không hối hận gì về những việc mình làm cho lớp, những điều tôi nói trước cho các bạn sẽ có lúc tới, còn chuyện gì thì hãy tự hiểu, đời sinh vien chúng ta chỉ sống được với nhau khoảng hơn một năm nữa thôi. hãy nhìn các thế hệ anh chị đi trước mà rutd ra nhiều bài học đắt giá,tôi biết những lời nói của tôi lúc này không có giá trị gì đối với một số bạn nhung tôi chỉ xin nói rằng " gieo hạt nào thì sẽ cho quả ấy" thời gian sẽ cho ta câu trả lời các bạn ạ. còn mình giờ ai nói gì cũng ok. cái gì đáng nge thì nghe, không đáng nghe thì nghe nhung bổ ngoài tai.hihi.mong sao các bạn sẽ tìm cho mình những công việc phù hợp, muốn có hãy ngoại giao thật tốt nhé, vì bố mệ lo cho 4 năm học đã kiệt sức rồi, hi vọng không bạnnaof khi xin việc phải mất chục triệu nọ trăm triệu kia. nhìn về tương lai của mình mà cố gắng còn những chuyện triong lớp. buồn vui hay giận hờn đều là nhũng kỉ niệm không quên trong đời, nhưng mình cũng hi vọng khi nhớ đến nhauchir nhớ những chuyện vui đừng nhớ đến không đáng nói nhé. tính mình thì có gì nói thẳng toẹt ra ghét những ẩn ý và soi mói, hihi nên tiếp nhận những gì đáng tiếp nhận, còn những ai tham gia mà ẩn ý thì không phải là bạn nên tôi không nghe, đầu óc để mà học tập nữa chứ. lâu khong lên diễn đàn, chúc cho ban cán sự lớp, các thành viên hãy chọn cho mình nhũng con đường như mình mong ước. cuộc đời sẽ khác rất nhiều cs sinh viên, chúc lhk33 ĐH Đà Lạt thành công vui vẻ như đúng nghĩa sinh viên

maiyeumotnguoi_0907
Hạ sĩ
Hạ sĩ

Tổng số bài gửi : 28
NHIỆT HUYẾT : 78
Cảm Ơn ! : 0
Join date : 03/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2010 - 2011

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết